Lente-geluiden

Duizenden trekvogels hebben de reis uit Afrika afgelegd en onze weidevogels zijn zich klaar aan het maken om hier bij ons te komen broeden in de weilanden van het Land van Wijk en Wouden. Overal in de polders hoor je deze lente de kieviten, tureluurs, scholeksters en grutto’s.

Grutto

Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de grutto, omdat meer dan de helft van alle grutto’s op de wereld in ons land broedt. De grutto is hierdoor een bekende weidevogel en een echt symbool van agrarisch natuurbeheer. Landelijk gezien gaat het niet goed met de weidevogelstand, ook niet met de grutto. Het open en waterrijke veenweidegebied van Land van Wijk en Wouden, dat voornamelijk als grasland in gebruik is voor de melkveehouderij, is erg belangrijk voor de Nederlandse weidevogels. De grutto vindt hier nog een ideale broedplaats.

Rust en ruimte

In het voorjaar, vanaf half maart tot half juni, zijn de vogels druk met het bouwen van nestjes en het grootbrengen van hun jongen. Terwijl ze broeden en de kleintjes uitkomen zijn ze extra kwetsbaar. Daarom vragen we wandelaars om in het broedseizoen voorzichtig te zijn en de vogels wat extra ruimte en rust te geven door de weilanden niet te betreden.

Wandelen langs het boerenland

De boerenlandpaden zijn tijdens het broedseizoen gedeeltelijk gesloten voor publiek. Zo geven we de weidevogels de rust en ruimte die ze nodig hebben in het broedseizoen. Stel de datum in op de interactieve kaart en je ziet direct welke delen van de boerenlandpaden zijn gesloten.

Wandel tips tijdens het broedseizoen

Ook tijdens het broedseizoen zijn er schitterende wandelingen te maken. De routes lopen niet dóór het boerenland, maar erlangs. Deze routes zijn het hele jaar toegankelijk en ook geschikt voor mensen die moeite hebben met het gebruiken van overstapjes, wandelen door de modder of hoog grasland.