Stichting Land van Wijk & Wouden stopt

Stichting Land van Wijk & Wouden heeft zich de afgelopen 14 jaar ingezet om waardevolle ontmoetingen tussen stad en platteland te stimuleren en de verbinding tussen mens en natuur te bevorderen. De stichting heeft bewoners van Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer, Zoeterwoude en diverse kleine kernen die nu tot de gemeente Alphen aan den Rijn behoren, laten genieten van landelijke natuur, rijke cultuurhistorie, heerlijke streekproducten en mooie bijenlandschappen met een grote biodiversiteit. Nu gemeenteraden van Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden hebben besloten de financiële bijdrage aan de stichting vanaf 2021 stop te zetten, is de stichting niet in staat haar activiteiten te continueren. Vandaar dat het bestuur van de stichting besloten heeft de stichting per 31 juli 2021 op te heffen.

Voor de regio betekent dit dat de stichting per 1 januari 2021 stopt met het organiseren van activiteiten. Helaas nemen we afscheid van onder andere: de jaarlijkse Koe Alert nieuwsbrief, Polderdag en Streekmarkt Doezastraat. Nieuw ontwikkelde activiteiten als de gethematiseerde broedsessies en de Polderkalender krijgen geen vervolg.

Verhalen & Polderkalender

De Polderkalender is een nieuw initiatief van de stichting om iedereen kennis te laten maken met het echte boerenleven. Het werk op de boerderij is elk seizoen anders; in het voorjaar gaan de koeien naar buiten zodat we in de zomer kunnen genieten van de eerste graskaas. In de zomer wordt het gras gemaaid en wordt er gehooid zodat de koeien in de winter weer kunnen eten. De polderkalender heeft op de website een eigen landingspagina en bundelt daar alle eerder verschenen verhalen over de regio. Om gezinnen met kinderen nog beter te bereiken is samen met Kidsproof de folder ‘Ontdek het echte boerenleven’ gemaakt. Een folder die is uitgedeeld tijdens de Leidse Hooitocht en online is gepromoot op de website van Kidsproof. De dedicated Kidsproof nieuwsbrief is in 2020 twee keer verschenen met een vrolijk overzicht van activiteiten in de regio.

Participatie platformbijeenkomsten/ Groene Hart verbinders

De stichting participeert in de platformbijeenkomsten van Stichting Groene Hart Verbinders om de promotionele belangen van het gebied te behartigen en het netwerk uit te breiden. Doel was om deze rol uit te breiden en te kunnen aanbieden aan de nu nog niet participerende gemeenten in het werkgebied. Op de website Het Groene Hart van Holland is een pagina over Land van Wijk & Wouden opgenomen.

Broedsessies & Oogstkaravaan

In follow up van de broedsessie in Zoetermeer is een samenwerking van een groep wijktuinen, zelfpluktuinen, voedselbossen en boerderijen ontstaan om een reeks aan maaltijden te organiseren met maaltijden bereid met groente uit het seizoen. Het creëren van (onverwachte) ontmoetingen staat bij de maaltijden centraal. Er is veel draagvlak bij locaties om gezamenlijk een pilot op te zetten. Project in opdracht van gemeente Zoetermeer. Vanwege Corona wordt de uitvoering van activiteiten waarschijnlijk doorgeschoven naar 2021.

Boerderij educatie

De stichting participeert in een boerderij educatieproject van Naar Buiten! voor scholen in Leiden. De stichting verzorgt de contacten met de boeren in het gebied rond Leiden. Jaarlijkse kosten zijn 2500 euro. Vanuit Zoetermeer en Zoeterwoude is hiervoor belangstelling.

Bee Divers

BeeDivers is een onderzoeksproject van de WUR waarbij diverse boeren in het gebied participeren en waarvan de stichting uitvoeringspartner is. De stichting heeft de boeren geworven en gaat de communicatie ondersteunen en enkele bijeenkomsten organiseren. Het project is net (met vertraging) gestart en loopt door in 2021. Het project richt zich op verwaarding van bijenvriendelijke maatregelen.