Op bezoek in de polder

Het Gelderswoudse Kerkpad is één van die prachtige smalle paadjes waar je met één fiets tegelijk dwars door de polder kunt steken. Aan het eind van het pad staat de boerderij van Esther en Wim Zonneveld. Ze verbouwen spruiten, aardappelen, uien, mais, suikerbieten en tarwe. En ze hebben een klein beetje vee.

Foto: Ayman Ghoujal

Tussen veenweide en droogmakerij

“Ons bedrijf zit precies op de overgang van veenweide naar droogmakerij. Dat betekent dat we net op het randje zitten van melkveehouderij en akkerbouw,” vertelt Esther. “Hier in de omgeving is er nog wel eens een enkele boer die probeert spruiten en melkveehouderij te combineren, maar vaak is het land te drassig voor de machines om door te komen. Aan de westkant van de Gelderswoudseweg, richting de Vlietlanden, is het land vooral geschikt voor melkveehouderij. De oostkant is juist weer een echte akkerbouwstreek.”

Foto: Ayman Ghoujal

Van de grond naar je bord

Om de spruitjes uit het land van Wijk & Wouden op je bord te krijgen zitten Esther en Wim van september tot en met februari dagelijks in de spruiten. Esther: “We doen zoveel mogelijk zelf. Voor sommige groenten huren we loonwerkers in.” De aardappels en spruiten, de meest arbeids-intensieve groenten, doen ze eigenhandig. De aardappels gaan naar Aviko en Farmfriet, de suikerbieten naar de Suikerunie. Vaak zit er een tijdje tussen de oogst en de levering. De aardappels, suikerbieten en uien worden opgeslagen op de boerderij, in donkere schuren op precies de goede temperatuur. Zo blijven ze nog maanden goed en hou je de lekkerste smaak.

Foto: Ayman a Ghoujal

 

Leven met de seizoenen

Het leukste van dit werk vind ik de vrijheid en het zelf ondernemen. We hebben een vrijstaande woning midden in de polder, we kunnen onze eigen plannen maken en inspelen op de weersomstandigheden. We leven echt met de seizoenen!  Ons jaarprogramma begint in mei, met het zaaien en poten. Daarna moeten we het gewas onderhouden. In augustus kunnen we de uien en de vroege aardappels oogsten. Tot oktober zijn we druk met het oogsten van de tarwe, daarna zijn de spruiten en suikerbieten aan de beurt.”

Foto: Martijn van der Nat

 

Verantwoord verbouwen

Boeren midden in de polder brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. De boeren spelen een  belangrijke rol bij het in stand houden van het unieke karakter van het landschap. Esther: “Biologisch mogen we onszelf niet noemen, want we spuiten wel. Maar niet veel en zeker binnen de normen. Zo bestrijden we trips: kleine insecten die zich tegoed doen aan plantensappen. Natuurlijk houden we rekening met de weidevogels hier!”