“Het aantal aanvragen voor een Polderpenning is overweldigend.” Stichting Land van Wijk & Wouden had 35.000 euro gereserveerd voor de Polderpenningen en dat bedrag is volledig uitgereikt aan initiatieven die de verbinding tussen stad en platteland verbeteren. De jury, bestaande uit voorzitter en Laila Driessen en penningmeester Ton de Gans van Stichting Land van Wijk & Wouden (in executie), had de zware taak alle inzendingen te beoordelen. Aanvragen voor een Polderpenning dienden aan te sluiten bij de hoofddoelstelling van stichting Land van Wijk & Wouden: het verbeteren van de verbinding tussen stad en platteland. Pijlers zijn recreatie en educatie, voedsel van dichtbij en het bijdragen aan een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur. “Wat bruist het toch aan energie en initiatieven – groot en klein – in het Land van Wijk & Wouden. Het is jammer dat onze stichting moet stoppen, maar ik ben enorm verheugd dat we het op deze positieve manier kunnen afsluiten.” Met deze woorden beëindigde voorzitter Laila Driessen het jury-overleg.

De Polderpenning is uitgereikt aan een grote diversiteit aan initiatieven. Populair waren de aanvragen voor beleven van de polder en verspreiding van kennis over de boerderij. Maar ook aanvragen die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit in de polders en op het erf, zoals het plaatsen van  bijenhotels en de aanleg van bloemrijke tuinen, zijn gehonoreerd. Op woensdagmiddag 22 september organiseert stichting Land van Wijk & Wouden een laatste netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst reikt voorzitter Laila Driessen de Gouden Polderpenning uit aan het allerleukste initiatief.