Stichting Land van Wijk & Wouden draagt bij aan jouw idee

Om het gebied met een positieve impuls te verlaten, stellen we een eenmalige voucher-regeling in: de Polderpenning! Ondernemers, organisaties of particulieren kunnen een polderpenning aanvragen voor een idee of activiteit die aansluit bij de hoofddoelstelling van stichting Land van Wijk & Wouden. Het gaat dus om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de verbinding tussen stad en platteland in de regio Land van Wijk & Wouden. Pijlers zijn recreatie, educatie, cultuur, voedsel van dichtbij en het bijdragen aan een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur. We hebben maximaal 35.000 euro beschikbaar waarmee we 10 tot 20 initiatieven willen ondersteunen.

Een polderpenning aanvragen kan heel eenvoudig door voor vrijdag 30 april een e-mail te sturen naar info@landvanwijkenwouden.nl. Een jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt de hoogte van de bijdrage. Aan deze regeling zijn enkele voorwaarden verbonden, die sturen we per e-mail toe. Voor het leukste en meest vernieuwde initiatief wacht tijdens de afscheidsbijeenkomst nog een leuke verrassing, want dan reiken we de gouden polderpenning uit.