Het was een heerlijk feest; Polder in het Park! Het kinderprogramma dat Stichting Land van Wijk & Wouden samen met MEC Leiderdorp organiseerden is woensdag 22 september druk bezocht. Zeker 150 kinderen kwamen naar Park De Houtkamp in Leiderdorp. Er werden waterdiertjes gevangen, onderzocht hoe wormen van uienschilletjes weer aarde maken. Er was een ‘levend weidevogelspel’ en meester Aad legde uit hoe je wateroverlast kunt voorkomen door van je tegeltuin een egeltuin te maken.